0

info@eicon.cat + 34 877 018 888

HABILITACIONS

EICON està habilitada com:

HABILITACIONS EC-PCAA

Entitat Col·laboradora de medi ambient en l'àmbit de la Prevenció i Control Ambiental d'Activitats (DGQACC)

Entitat de Control d’activitats de Tipologia de Comercials i Serveis (SER)

Cas particular de Barcelona (OMAIIA)

MÉS INFORMACIÓ

EC-PCA

Col·laboradora de medi ambient en l’àmbit de la Prevenció de la Contaminació Acústica (DGQACC)

Nivell Sonor (NS)

Qualitat de l’Edificació (QE)

MÉS INFORMACIÓ

ECI

Entitat Col·laboradora de Prevenció Contra Incendis (DGPEIS)

Administració Municipal (Nivell Bàsic)

Administració de la Generalitat (Nivell Avançat)

MÉS INFORMACIÓ

CS ADR RID

Conseller de Seguretat
Transport de mercaderies perilloses per carretera
Transport de mercaderies perilloses per ferrocarril

MÉS INFORMACIÓ