0

info@eicon.cat + 34 877 018 888

ADR

CS ADS RID

Conseller de Seguretat de transport de mercaderies perilloses

No veiem el conseller de seguretat (CS) com un passant ni un escrivà; la seva funció principal no ha de ser gestionar un informe estadístic davant l'Administració.
El nostre conseller de seguretat està per verificar el què fas i com ho fas, quan utilitzes o produeixes productes perillosos, ajudant-te a millorar; si acostumes a confiar en el teu metge, el teu advocat o el teu comptable, compta amb el nostre conseller.
L'obligació fonamental del teu conseller de seguretat és ajudar a prevenir riscos per a les persones (no només laborals sinó també externs o a tercers), ajudar-te a evitar danys a les instal·lacions i contribuir a protegir el medi ambient, controlant i vigilant possibles incidents durant l'envasament, la càrrega, la descàrrega o el transport de productes perillosos.
Per això, haurà de visitar les teves instal·lacions, revisar com realitzes els teus enviaments, com reps les teves comandes, on els emmagatzemes les mercaderies, comprovar els mitjans que utilitzes en l'expedició i en la recepció, característiques dels teus productes, quins coneixements té el personal que intervé; ¿Com et pot ajudar el teu CS si no coneix res d'això?

Amb el conseller de seguretat de EICON tindràs una actuació completa i informació rellevant de tot allò que has d'aplicar, així com un suport tècnic que t'aportarà observacions i suggeriments per incrementar la seguretat de les teves activitats amb mercaderies perilloses.

Repassarem aquest tipus d'aspectes:
 • Riscos de productes utilitzats i comercialitzats.
 • Identificació de residus perillosos per al seu transport segur.
 • Nomenclatura reglamentària a utilitzar.
 • Tipus d'envasos, embalatges, contenidors i vehicles necessaris.
 • Senyalització i documentació obligatoris.
 • Emmagatzematge i àrees d'operació.
 • Actuacions d'emergència i protecció.
 • Sensibilització i formació de tot el personal afectat.
Caracteristiques del servei.
 • Identificació de mercaderies i processos.
 • Assignació de funcions a les parts responsables.
 • Compliment legal de tots els requisits aplicables comunicats.
 • Gestions amb l'Administració (altes, baixes, cessaments, informes, parts).
 • Elaboració d'informes d'avaluació i per a la Direcció.
 • Elaboració de la declaració a l'Administració (informe anual).
 • Assessorament en la millora d'aspectes que afecten la seguretat i medi ambient.
 • Formació bàsica del personal afectat.
 • Assistència (opcional) en simulacres, emergències i requeriments.